سوالات متداول

به دليل كاربري باغ ويلا و صدور جواز ساخت و پايان كار ارزش اين زمينها نسبت به زمينهاي كشاورزي بسيار بالاتر و در نتيجه گرانتر هستند.

با توجه به متغير بودن قيمتها و محدودتر شدن زمين های كيلان به دليل استقبال سرمايه گذاران، به طور متوسط براي خريد يك ويلای ٥٠٠ متري با ٢٥٠ متر بنا در سال ١٤٠٠ بين ١٣ تا ٢٠ ميليارد سرمايه لازم است.

كيلان ويلا مجموعه ای خصوصی از املاك كيلان ميباشد و شما بدون واسطه در ارتباط با فايل هاي موجود قرار ميگيريد. به عبارتي امكان انتخاب از دستچينی از زمين و ويلاهای مرغوب كيلان خواهيد داشت.

خير، زمين هاي آبسرد كاربري كشاورزي دارند و ساخت در آنها به منزله تغيير كاربري و در نهايت مواجه شدن با مراجع قضايي است.