ملاک محاسبه قیمت ویلا در کیلان چگونه است؟

9مهر 1400
0 نظر

در محاسبه قيمت ويلا در کیلان، ابتدا قيمت زمين بر اساس قيمت روز محاسبه و سپس قيمت ساختمان  بر اساس متراژ تمام شده، خواب سرمایه،متریال استفاده شده وسود سازنده محاسبه ميشود و جمع اين دو قيمت نهايي ويلا را مشخص ميكند. توجه داشته باشید که هر چه پلاک فرعی ملک کمتر و به خیابان اصلی کیلان یعنی خیابان مطهری نزدیک تر باشد ارزش آن بیشتر و انشاعابات راحتتر در دسترس خواهند بود.

پیام بگذارید