ویلای سنتی با درختان ۳۰ ساله وادان

1000 متر

بررسی اجمالی

کیلان وادان ویلای سنتی ایرانی ۱۰۰۰ متر زمین ۱۷۰ متر بنا با ویو فوق العاده با کلیه انشاعابات، سند ششدانگ، دارای بنای قدیمی با مجوز جهاد و شهرداری کیلان

اولین نفر برای بررسی باشید “ویلای سنتی با درختان ۳۰ ساله وادان”

Rating