چرا استعلامات نقل و انتقال ملک در کیلان ضروری میباشد؟

30دی 1400
0 نظر

فروش ویلاهای بیشمار با بناهای غیرمجاز باعث شده که بسیاری از خریداران ویلا با عواقب جزایی سنگینی مواجه شوند و به جای سپری کردن اوقات فراغت در ویلای دلخواه خود نگران برخورد مراجع قضایی و دولتی با پرونده ملکی خود باشند. فروشنده ملک باید تمامی استعلامات لازم جهت انتقال قطعی ملک خود را فراهم کند و خریدار نیز تا دریافت کلیه استعلامات نباید امضایی در دفترخانه درج کند. در کیلان این استعلام ها عبارتند از استعلام اداره ثبت و اسناد، دارایی، شهرداری، و در برخی شرایط استعلام سازمان آب. برخی فروشندگان در زمان نوشتن مبایعه نامه کلیه تضامین را به شما جهت نقل و انتقال ملک میدهند اما در دفتر خانه هنگام انتقال بنچاق ملک از قانون تسهیل استفاده میکنند و تمامی تعهداتی که بر عهده خودشان بوده را بر دوش خریدار می اندازند. به عنوان مثال فروشنده ای به جای دریافت کلیه استعلامات فقط استعلام اداره ثبت و دارایی را اخذ میکند و در دفترخانه با استفاده از قانون تسهیل، سند را به خریدار منتقل میکند. حال خریدار با امضای بنچاق خود موظف خواهد بود برای استعلام شهرداری و کلیه استعلامات اخذ نشده اقدام کند چراکه از شروط استفاده از قانون تسهیل این است که خریدار قبول میکند کلیه دیون ملک را که فروشنده انجام نداده بپردازد و استعلام های مانده را اخذ کند. به این ترتیب چنانچه ملک مورد مثال قابلیت اخذ جواز و پایانکار از شهرداری نداشته باشد خریدار ملکی خریده که بلاتکلیف است و یا دارای پرونده قضایی میباشد. این مسئله نه در مور کیلان بلکه هر شهر دیگری صادق است. در مناطق خارج بافت اداره جهاد به جای شهرداری وظیفه صدور استعلام برای ملک مورد نظر را دارد و در مناطق روستایی شورای روستا این وظیفه را بر عهده دارد. در شهر کیلان اراضی دارای سند های مختلفی میباشند اما تنها زمینهای سند ششدانگ است که در آنها میتوان ساخت ساز انجام داد و جواز و پایانکار گرفت. بنابراین اگر ویلایی در کیلان میخرید حتما دقت کنید که استعلام شهرداری به همراه جواز و پایانکار داشته باشد در غیر اینصورت بنا غیر مجاز است.

پیام بگذارید